MENU
RYCHLÝ KONTAKT

Projekce, cenové nabídky
Ing. František Kolářský
Tel.: 777 637 940
kolarsky@stylovezahrady.cz

Sledujte golfové přenosy!

sponzorujeme PGA tour na TV Nova sport

Závlahové systémy, závlaha trávníku, zahrady

Závlaha zahrady patří mezi důležité faktory, ovlivňující kvalitu a vzhled okrasné zahrady. Správně nainstalovaný automatický závlahový systém umožní dosažení značných úspor, času i vody, čímž se velmi brzy pokryjí investiční náklady. Jsme autorizovaná instalační firma na závlahové prvky značky Hunter. Montáž závlahy zahrady zajišťujeme včetně osazení čerpadlem, popřípadě podružným vodoměrem. Zpracování cenové nabídky pro závlahu trávníku je bezplatné a pro Vás nezávazné.

Závlahový systém

Mezi základní přednosti závlahového systému patří:

  • dosažení značných úspor vody díky rovnoměrné a cílené závlaze trávníku
  • minimalizace odparů vody při zálivce v nočních nebo ranních hodinách
  • šetrnější způsob automatické závlahy trávníku a rostlin a lepší využití vody
  • automatická závislost intenzity závlahy na srážkách
  • rychlá návratnost investičních nákladů na závlahové prvky
  • značná úspora času ve srovnání s ručním zaléváním
  • velice snadná obsluha automatické závlahy
  • vytvoření velmi zajímavého vizuálního efektu a příjemného mikroklima
  • vyšší zhodnocení pozemku

Stavební připravenost pro závlahové systémy

Na automatický závlahový systém je třeba myslet již v době hrubé stavby či před úpravou zahrady. Doporučujeme předem se s námi poradit, kde bude nutné připravit průchody pro potrubí, elektřinu a kabeláž pod chodníky, dlažbou apod. Finanční náklady na takovouto přípravu jsou zanedbatelné a vyhnete se tak případným problémům během instalace, které by mohly vést k prodražení přípravných prací.

Závlahový systém je možné instalovat i do již založené zahrady se stávajícím trávníkem.


Závlaha zahrady - jaký zdroj vody je zapotřebí?

Pro účinné využití závlahového systému na závlahu trávníku je potřeba dostatečné množství čisté vody. Nejčastějším zdrojem je vodovodní řad nebo studna. Další možnost je nádrž na dešťovou vodu. Objem takové nádrže musí být navržen s ohledem na velikost zavlažované plochy. Problémem je však shromažďování dešťové vody v dostatečném množství a kvalitě. Proto musí být pro závlahu trávníku dopouštěna ze studny nebo vodovodu.


Návrh závlahového systému

Pro zpracování návrhu závlahového systému a i následnou kalkulaci ceny je důležitá znalost celé řady údajů, jako například osazovací plán v měřítku, typ půdy, svažitost terénu atd. Nejspolehlivějším způsobem pro vytvoření přesného návrhu je naše osobní návštěva přímo na Vašem pozemku. Na místě si upřesníme velikost zavlažované plochy, seznámíme Vás s možnými způsoby provedení, doporučíme vhodný typ závlahového systému, projednáme s Vámi umístění ovládací jednotky či posoudíme kapacitu zdroje vody a možný způsob připojení.


Jak vlastně automatický závlahový systém funguje?

Závlahový systém je řízen ovládací jednotkou, která řídí spouštění automatické závlahy a pracuje v součinnosti s dešťovým čidlem. Pokud začne pršet dešťové čidlo dočasně zablokuje spuštění závlahy.

Pro zavlažování travnatých ploch se používají výsuvné postřikovače. Nabídka postřikovačů HUNTER je široká. Každý typ postřikovače pro závlahu trávníku má jinou výkonnost nebo výšku výsuvníku. Poloměr dostřiku se pohybuje od 0,6 do 22m, dle typu postřikovače.

Okrasné záhony a keřové výsadby se zavlažují různými formami mikrozávlahy, zejména kapkovacím potrubím.


Údržba a servis závlahového systému

Životnost automatického závlahového systému závisí především na správném návrhu a instalaci, na čistotě vody a na zajištění zazimování. Životnost systému se pak pohybuje v desítkách let.

Zajišťujeme pro naše zákazníky záruční a pozáruční servis. Podzimní vyfukování závlah stlačeným vzduchem a zazimování automatické závlahy jako takové. A samozřejmě i jarní spuštění systému.

tvorba webových stránek